top of page

Love og Regler
 

Vi gør opmærksom på at ændring på kilometer stand på egen bil er muligt,og at det er bilejerens ansvar at oplyse det ved et evt. salg eller lignende.

Vi gør også opmærksom på at, det er strafbart ikke at oplyse om justeringen ved videresalg af bil.

 

§279 For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

 

 

Telefon:  +45 52 81 37 70

Vi er lokaliseret i Køge

+45 52 81 37 70

Produkter

Preparation AF Speedometer

Km-Justering

Alarmer

Startspaerre

Partikel Filter Problemer

EGR/DPF/FAP/ADBLUE OFF

Hot Start Problems 1.9/2.0 TDI)

Crash Data I Air Bag

RADIO PIN-KODE RCD/RNS 300, 310,500,510, MMI 2G og andre

Start

Stop

Off

bottom of page